Протокол No. 7

от проведено заседание на УС на БФРЛ

 

Дата и време на провеждането

14 Декември 2018 г. от 18:45 ч. до 21:15 ч.

Място на провеждането

Офис на БФРЛ - гр. София,  ж.к. Лагера. бл. 5

Присъствали членове на УС

Виктор Ценков, LZ3NN

Христо Здравков, LZ1YQ

Руско Русев, LZ1RT

Иван Иванов, LZ1PJ

Стефан Александров, LZ1WDX

Асен Кънев, LZ2HQ

Иван Котев, LZ1IK (задочно по Skype)

Бойчо Хаджийски, LZ1BJ (задочно по Skype)

 

Присъствали членове на КС

 

Протоколчик

Панайот Данев, LZ1US

Присъствали гости

Панайот Данев, LZ1US

Владимир Радев, LZ1OT

Петър Петров, LZ2PEP

Виктор Маринов, LZ1NY

Елена Жалова, LZ1YLE

Донка Генадиева, LZ1CM

 

Дневен ред

  1. Отворени задачи от предишните заседания на УС.
  2. Организация на YOTA 2019 в България – текущи задачи.
  3. Организация на Световното първенство по скоростна телеграфия HSTпрез 2019- текущи задачи.
  4. Приемане на спортните календари по направления за 2019г.
  5. КВ шампион 2019 – потвърждаване на условията, списък с контестите.
  6. Прецизиране на условията  на КВ шампионатите
  7. Специални инициали на БФРЛ за 2019г.
  8. УКВ дейност на БФРЛ – отчети на състезания и класации.
  9. Разни

9.1  Гласуване за кандидат за президент и вицепрезидент от името на БФРЛ

9.2  Членски внос за 2019г.

9.3  Следващо заседани на УС на БФРЛ

 

 

След дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения

 

Точка

 

Решение

Срок

Отговорен изпълнение

1.

 Отворени задачи от предишния УС.

 

Констатира следните съществени отворени задачи от предишния УС:

-       Забавянето на приемане на нов устройствен правилник на БФРЛ.  Пускането на новия правилник трявба да бъде съоразено с новия на “Закона за спорта”, както и  да се изработят и приемат всички необходими докуенти, произтичащи от него.

 

 

 

 

-       Забавяне пускането на новата платформа на сайта на БФРЛ

 

 

15.01. 2019

(устройствен правилинк)

 

30.03.2019

(всички необходими документи във връзка с новия „Закон за спорта”

 

 

10.01.2019

 

 

LZ1YQ

 

 

 

 

 

LZ3NN
LZ1WDX

 

 

 

 

 

LZ5VK

2.

Организация на YOTA 2019 в България – текущи задачи.

 

Имаме официлано потвърждение от IARU R1.

Време за провеждане: 11-17 август 2019.

Място на провеждане: Банкя, хотел „Банкя палас”

Утвърдено лого 

Изработва се подробна програма за мероприятието

Официално на следващото заседание на УС на БФРЛ на 08.02.209 се канят всички присъствали на предишните издания да споделят опит и заедно да се финализира програмата.

 

текущ

 

УС на БФРЛ

LZ3NN
LZ1WDX,

LZ1US

3.

Организация на Световното първенство по скоростна телеграфия HST през 2019- текущи задачи.

 

Избрано място за провеждне:

Курорт Св,Св Константин и Елена, хотел Естеря;

Време за провеждане: 13-17 септември 2019

Текущи задачи:

-       направа на лого;

-       изготвяне на Бюлетин 1;

-       създаване на сайт.

текущ

 

 

 

 

 

10.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

LZ1PJ,

LZ1IK,

LZ3NN

 

 

 

 

 

 

 

4.

Приемане на спортните календари по направления за 2019г.

 

Приема предложените спортни календари на отговорноците по направления.
КВ календара

УКВ календара 

 

 

Приключило

 

5.

КВ шампион 2019 – потвърждаване на условията, списък с контестите.

 

Потвърждава  действащите условия за КВ шампион 2019.

Приключило

 

6.

Прецизиране на условията  на КВ шампионатите

 

6.1  В състезанията организирани от БФРЛ да има само един сигнал на банда, без значение дали е клубна или лична станцията.

6.2 На държавните  КВ шампинати, оргнизирани от БФРЛ да се въведе допълнителна категория – до 100W.

По този начин категориите да бъдат:

-       клубни

-       лични до 100 W

-       лични до 1000 W

 

 

 

Приключило

 

 

 

08.02.2019

 

 

 

 

 

 

УС на БФРЛ

7.

Специални инициали на БФРЛ за 2019г.

 

Решение за следните специлани инициали на БФРЛ за 2019:

-       LZ19HST;

-       LZ0YOTA (за максималния срок);

-       LZ19YOTA;

-       LZ0HQ (за макслималния срок)

-       LZ0WARD

Приключило

 

8.

УКВ дейност на БФРЛ – отчети на състезания и класации.

 

Изслуша отгоровника на УКВ дейността Асен Кънев – LZ2HQ, както и състоянието на софтуера за отчинате на УКВ състезанията на Виктор Маринов – LZ1NY.

В най-скоро време резултатите от последния УКВ шампионат ще бъдат качени, като ще бъде изготвена и класацията за УКВ шампион на България за 2018г.

УС на БФРЛ дава своето съгласие за закупуване при нужда на допълнителен модул за ON-LINE качване и отчитане на резултатите на УКВ и КВ шампионатите. За този разход има специлно постъпила спонсорска сума.

Приключено

 

9.

Разни

 

 

 

9.1

Гласуване за кандидат за президент и вицепрезидент от името на БФРЛ

 

БФРЛ гласува както следва:

-       за президент на IARU:

 Tim Ellam VE6SH

-       за вицепрезиден на IARU:

Ole Gaprestad LA2RR

 

 

 

9.2

Членски внос за 2019г.

 

Утвърждава членския внос в БФРЛ за 2019 при същите условия, както за 2018г.

 

 

 

9.3

Следващо заседани на УС на БФРЛ

 

Следващото заседание на УС на БФРЛ ще се проведе на 08.02.2019г. от 18:30 в офиса на БФРЛ

 

 

 

 

Водещ заседанието:                                                       Протоколчик:

Виктор Ценков - LZ3NN                                                  Панайот Данев

 

 

 

 

 

 

Additional information