QRP

Уважаеми колеги,
 

Дългоочакваното състезание вече отмина и е време за равносметка и за бъдещи планове, макар че всички все още сме под въздействието на емоциите на случилото се.

Тази година това стана факт благодарение на всеотдайната работа на сериозен екип от организатори и сериозната финансова подкрепа на няколко спомоществователи:

 

MOROZ - Red Nose Contest
МОРОЗ - Красный Нос Контест

(Заб.: Има промяна от миналогодишните условия)

 

Учредител: Клуб RU-QRP
Начало: 23 януари 2010г. 07:00 UTC (09:00 LZT)
Край: 23 януари 2010г. 11:00 UTC (13:00 LZT)
Продължителност: 4 часа
Мощност: само QRP - 5W CW&Digi, 10W SSB
Вид работа: CW, Digi, SSB
Обхвати: (в района на QRP честотите):

  • CW: 3560, 3577, 7030, 14060, 21060, 28060 kHz
  • SSB: 3690, 7090-7100, 14285, 21285, 28360 kHz

Повикване: "CQ MOROZ"

На 7 юни ...

QRP MAS >>>

EUCW Fraternizing CW QSO Party

Additional information