График за изпитите за радиолюбители през 2019 година.
 
01.02.2019 г. - гр. София
05.04.2019 г. - гр. София
17.05.2019 г. - гр. Пловдив
28.06.2019 г. - гр. София
27.09.2019 г. - гр. София
29.11.2019 г. - гр. София
Дата за изпита в Казанлък ще бъде оповестена след като стане ясна датата на провеждане на изложението.

Additional information