Humour

Кирил Божилов, LZ1FJ, ми изпрати два радиолюбителски жаргонни речници. С българския допълних WiKi, но понеже за руския не съм сигурен дали там му е мястото, а е ценен, публикувам го тук. LZ1FJ предполага някои неточности и ще се радва, ако този речник бъде допълван и коригиран. Благодаря и на Ангел Гугов, LZ1CY, за някои допълнения.

РУСКО – БЪЛГАРСКИЯТ ЖАРГОНЕН РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ РЕЧНИК
от К. В. Божилов, LZ1FJ, редактор в НЦ „Българска енциклопедия” при БАН, Е ПРЕМЕСТЕН В РАДИОЛЮБИТЕЛСКАТА УИКИПЕДИЯ (WiKi - вж менюто горе) НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД БЪЛГАРСКИЯ.

You see, wire telegraph is a kind of a very, very long cat. You pull his tail in New York and his head is meowing in Los Angeles. Do you understand this? And radio operates exactly the same way: you send signals here, they receive them there. The only difference is that there is no cat.
Albert Einstein, when asked to describe radio
physicist (1879 - 1955)
 
Вижте. Нека разгледаме телеграфа като една много много дълга котка. Като я дръпнете за опашката в Ню Йорк и главата и мяуче в Лос Анжелис. Разбирате ли? Радиооператорите са по същия начин. Единия изпраща сигнали от тук, а друг ги приема там. Единствената разлика е, че няма котка. 
Алберт Айнщайн, попитан да обясни радиото
физик (1879 - 1955)

- Какъв си такъв глупав! От толкова години ходиш на училище, а нито една буква не си научил! Само едно тире и една точка знаеш! - крещят родителите.

Малкият виновно навежда глава и пак отива в стаята си да пише точки и тирета в тетрадката си.

Така минавали детските години на Самюел Морз.

Additional information