УСЛОВИЯ
за провеждане на

Петнадесетия Коледeн КВ турнир ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС

/EP CHRISTMAS CONTEST/,
организиран от Радиоклуб LZ1KIA при фирма
”ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС” АД - СОФИЯ
с любезната подкрепа на БФРЛ

През последните десет години телеграфният и телефонният тур се редуват, като тази
година ще бъде на телефония. Денят на провеждане е вторият ден на Коледа. И, както
миналата година, ще бъде на обхватите 3,5 и 7MHz.
1. Време:
Състезанието ще се проведе на 26 декември 2018 година, сряда, от 0700 UTC до 0900
UTC (0900 LZT до 1100 LZT) на SSB.
2. Честотен обхват:
Радиовръзките на SSB се осъществяват в честотните ленти от 3650 до 3780 kHz и от
7110 до 7180 kHz.  Повторение на радиовръзките с един и същи кореспондент се разрешава
след интервал не по-малък от 30 минути, независимо от обхвата.
3. Категории участници:
- А - Радиостанции, членове на LZ1KIA и първите десет от категория В в последния
телефонен турнир, проведен през 2016 година, с мощност до 100W.
- B - Радиостанции с един оператор и максимална мощност до 100W.
        Радиостанциите в категория А предават поредния номер на радиовръзката и буквите
EP (ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС), започвайки от 001EP.
  Радиостанциите в категория В предават поредния номер на радиовръзката и поредния
номер на радиовръзката на предишния кореспондент, започвайки от 001000.
4. Точки и множители:
       - За радиовръзка със станции, предаващи EP - 2 точки
      - За радиовръзка с всички останали участници в състезанието - 2 точки
      - За множител се счита броят на работените различни радиостанции, предаващи EP
(ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС), независимо от обхвата.
       5. Краен резултат:
       Сумата от точките за радиовръзки умножена по сумата от множителите.
6.  Класиране и награди:
       - Класиралите се до трето място в категория В получават сертификат и предметна
награда. Първите десет от категория В придобиват правото да участват в следващия SSB
турнир в категория А. Класиралият се на първо място в категория А получава сертификат
и предметна награда.
- Всички състезатели, изпратили отчети, получават сертификат за участие в турнира с
информация за получените точки и мястото, на което са се класирали.

       7. Радиостанции предаващи ЕP:
7.1. Членовете на LZ1KIA, потенциални участници в състезанието:
LZ1AO LZ1IA LZ1IM LZ1IU LZ1PKS LZ1QW LZ1RSS LZ1XE LZ5WF
7.2. Първите десет от категория В в предишния Коледен турнир на телефония (през
2016 година), които придобиват правото да участват в категория А, по реда на класирането
са:
1. LZ2BE Боян Петков Разград
2. LZ1BRK Боян Кехайов София
3. LZ1EV Димитър Тонков Смолян
4. LZ3ZZ Алеко Иглев Копринка
5. LZ3FM Пламен Тодоров София
6. LZ1US Панайот Данев София
7. LZ2CW Валентин Миков Плевен
8. LZ1PV Николай Ботев София
9. LZ5EO Емил Балжиев Смолян
10. LZ3OB Огнян Йоцов София

Забeлежка: Първите десет от категория В в миналогодишния телеграфен турнир ще могат
да работят в категория А в следващия телеграфен турнир през 2019 година.
8. Отчети:
       В срок от една седмица – до 3 януари 2019 включително, във формат Cabrillo,
изпратете отчетите на е-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Времето в отчетите да бъде в UTC.  В главата на отчета задължително да се укаже
мощността, с която е работено. При не посочена мощност отчетът ще бъде приет само за
контрол.
За отчетите на хартия се изисква заглавна страница. Изпратете отчетите на адрес:
СОФИЯ 1309, POBox 28, Иван Александров

Contest Manager – LZ1IA, Иван Александров

Изпълнителен директор на
“Електрон-прогрес” АД: Красимир Пингелов – LZ1PKS

Additional information